Recticel

welcome to the recticel group website


Zarząd Recticel Sp. z o.o. (dotychczasowa nazwa Recticel Komfort Snu Sp. z o.o.) z siedzibą w Łodzi, pragnie poinformować, iż w dniu 23-go grudnia 2013 roku nastąpiło połączenie Spółki z Recticel Izolacje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną dotychczas do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262333.


Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku i praw Recticel Izolacje na Recticel w zamian za udziały, które Recticel wydał jedynemu wspólnikowi Recticel Izolacje - Recticel Holding Noord B.V.


Z dniem połączenia Recticel wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Recticel Izolacje oraz nastąpiło wykreślenie Recticel Izolacje z Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców.


Pozostałe informacje w dokumentach do pobrania.